سپتیک تانک پلی اتیلن

معمولا تصفیه فاضلاب در مخازن تعفن سپتیک تانک پلی اتیلن به طور ناقص انجام می گیرد و علت آن برای جمعیتی محدود میباشد. این تصفیه فاضلاب ناقص تنها موجب می شود که دفع فاضلاب به زمین آسانتر انجام گرفته و دفع آن به منابع طبیعی در روی زمین کمترین آسیب و زیان را به محیط زیست وارد سازد ولی در هر صورت دارای معایب یک تصفیه فاضلاب ناقص می باشد.

سپتیک تانک پلی اتیلن از نظر کارایی خود نیز دارای این عیب است که قسمتی از مواد ته نشین شده در کف انبار به علت تعفن و تولید گازها همراه این گاز به سطح فاضلاب در انباره آمده و موجب اختلال در کار سپتیک تانک پلی اتیلن می شود. همچنین ممکن است این مواد همراه فاضلاب بیرون آید.

از جمله مشکلاتی که در جمع آوری فاضلاب خام در سطح روستاها حاصل میشود عدم جریان کافی فاضلاب در لوله ها می باشد. این مسأله باعث می شود سرعت کافی در لوله ها بوجود نیامده و به علت کم بودن سرعت فاضلاب، مواد معلق در لوله رسوب و سیستم از کار بیفتد.

کارخانه تولید سپتیک تانک پلی اتیلن

به دلیل نقطه ضعف سیستم های جمع آوری فاضلاب بوده که تصمیم به جمع آوری فاضلاب ته نشین شده از طریق سپتیک تانک پلی اتیلن بعمل آمده است .

پساب خروجی از مخزن فاضلاب که مواد معلق خود را در مخزن فاضلاب از دست داده است قادر خواهد بود با سرعت و شیب کمتری بدون مشکل در فاضلابروها جریان یابد.  قابل توجه است که محل خروجی فاضلاب ساختمان که عمل جمع آوری فاضلاب تولیدی و انتقال آن را تا مخزن سپتیک تانک پلی اتیلن را برعهده دارد، بر اساس فاضلابروهای متداول طراحی می شوند بنابراین لازم است که به مسأله حداقل سرعت و شیب در این فاضلابروها دقت شود. در صورتی که بتوان به حل این مسأله دست یافت و از طرفی بتوان موقعیت مخزن سپتیک تانک پلی اتیلن را طوری انتخاب نمود که چند خانه را با هم سرویس دهد می توان فاضلاب چند خانه را جمع آوری و به سپتیک تانک پلی اتیلن انتقال داد.

سپتیک تانک پلی اتیلن برای مناطقی که جنس زمین غیر قابل نفوذ باشد و نتوان از چاههای جاذب بهره مند شد و برای منازل و مؤسساتی که در نواحی روستایی و یا دور از دسترس شبکه های جمع آوری فاضلاب قرار دارند، می تواند یک روش قابل قبول تصفیه فاضلاب باشد.